Pieczęć prewencyjna

Jeśli chcecie Państwo skłonić swoich kontrahentów do terminowego regulowania wszystkich płatności i nie dopuszczania do powstawania zadłużenia względem Was, możecie zastosować pieczęć prewencyjną. Jest to tani, a co najważniejsze ? jak najbardziej skuteczny sposób na przekonanie swoich współpracowników do terminowych wpłat. Pieczęć prewencyjna, określana również jako pieczęć windykacyjna, na ogół umieszczana jest na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością. Stanowi ona komunikat, informujący odbiorcę faktury o tym, jakie konsekwencje związane są z opóźnieniami w zapłacie.

Nasza pieczęć windykacyjna będzie komunikować Państwa kontrahentom, że w przypadku zaistnienia wierzytelności względem Was, dług i konieczność jego wyegzekwowania, zostaną przekazane do firmy windykacyjnej Drabik Inkaso.

Koszty zakupu PROMOCJA! Pieczęc prewencyjna w cenie tylko 99zł miesięcznie!

Pieczęć prewencyjna to jeden z najtańszych sposobów zabezpieczenia terminowości wpłat od kontrahentów. Opłata za pieczęć prewencyjną wynosi jedyne 99 zł. Uiszczenie wymienionej kwoty uprawnia Klienta do korzystania z pieczęci windykacyjnej przez miesiąc, zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami określonymi w regulaminie. Dla naszych Klientów, którzy skorzystają z oferty na pieczęć prewencyjną, oferujemy  atrakcyjny rabat na windykację długów.

Pieczęć windykacyjna - zastosowanie

W okresie obowiązywania umowy pomiędzy naszą firmą a Klientem, ma on możliwość wykorzystać pieczęć windykacyjną na:

 • Wystawianych przez siebie fakturach,
 • Wystawianych notach odsetkowych,
 • Dokumentach stanowiących wezwanie do zapłaty wymaganych wierzytelności,
 • Dokumentach potwierdzających wierzytelności

Pieczęć prewencyjna może być zastosowana w dwojaki sposób, mianowicie jako tradycyjna pieczęć windykacyjna, przystawiana do dokumentów w papierowej formie, bądź jako elektroniczna pieczęć windykacyjna. Dzięki nowoczesnej postaci pieczęci prewencyjnej można umieścić jej wizerunek również na stronie internetowej firmy i w ten oto sposób informować wszystkich potencjalnych dłużników o trybie postępowania w przypadku zaistnienia opóźnień w zapłacie wierzytelności.

Korzyści płynące z wykorzystania pieczęci windykacyjnej

Pieczęć windykacyjna wykorzystywana przez przedsiębiorcę, naszego Klienta, daje mu komfort prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach uczciwego regulowania zobowiązań powstałych wobec niego. Jednocześnie, pieczęć prewencyjna umieszczona na dokumentach sprzedażowych określa jasne stanowisko przedsiębiorcy wobec wszystkich dłużników lub podmiotów, które w przyszłości mogą stać się jego dłużnikami.

Korzyści płynące z zastosowania pieczęci windykacyjnej można przedstawić w postaci następujących punktów:

 • Jest to tanie i skuteczne narzędzie do dyscyplinowania swoich kontrahentów w kwestii terminowego regulowania wszystkich zobowiązań wobec Państwa firmy,
 • Pieczęć uświadamia wszystkim kontrahentom, którzy widzą ją na oficjalnych dokumentach, jakie konsekwencje wiążą się ze zwłoką w bieżących płatnościach,
 • Stanowi ona prosty i jasny komunikat dotyczący współpracy Państwa przedsiębiorstwa z profesjonalną firmą windykacyjną,
 • Niskim kosztem, pieczęć prewencyjna staje się w wielu przypadkach wystarczającym środkiem zapobiegawczym przed nierzetelnymi dłużnikami,
 • Jest to zabezpieczenie również przed lekceważeniem przez kontrahentów ustalonych z góry terminów płatności,
 • Wykorzystanie pieczęci skutkuje w dłuższym okresie czasu znaczącą poprawą płynności finansowej, bowiem kontrahenci są zmobilizowani do dokonywania terminowych zapłat,
 • Wzmocnienie wizerunku samej firmy, jako podmiotu powierzającego obsługę swych wierzytelności w pełni profesjonalnej firmie windykacyjnej,
 • Na ogół, pieczęć prewencyjna wywołuje natychmiastowy odzew dłużnika na wystosowane wezwanie do zapłaty, dzięki czemu Państwo nie muszą zlecać windykacji długów i ponosić kosztów prowizyjnych,
 • Lepsze zarządzanie czasem i likwidowanie strat, które dotychczas wynikały z nieskutecznych prób odzyskania wierzytelności czy też angażowania w tym celu firmy windykacyjnej,
 • Ostatnią, ale nie mniej ważną korzyścią płynącą z zastosowania i zakupu w naszej firmie windykacyjnej pieczęci prewencyjnej, jest rabat na obsługę windykacyjną spraw niesolidnych dłużników.

Dlaczego warto?

Pieczęć prewencyjna wykorzystywana przez Państwa w toku prowadzonej działalności i kontaktach biznesowych, gwarantuje w dużym stopniu zapobiegnięcie powstaniu trudnych niekiedy należności, jeszcze na wstępnym etapie zawiązywania współpracy handlowej z klientem. Jeśli ten ostatni będzie w pełni świadomy, jakie konsekwencje grożą mu za zaleganie z zapłatą zobowiązań wobec Państwa firmy, to nie dopuści do takiej sytuacji. Postępowanie windykacyjne prowadzone wobec danego podmiotu gospodarczego podkopuje w sposób znaczący jego wiarygodność finansową i reputację rynkową, czego na pewno chciałby za wszelką cenę uniknąć.

Pieczęć prewencyjna oferowana przez firmę windykacyjną Drabik Inkaso została zaprojektowana w taki sposób, aby od razu przyciągnąć uwagę czytającego dokument sprzedażowy. Czerwona kolorystyka pieczęci sprawia, że nie można przejść koło niej obojętnie. Macie więc Państwo pewność, że nie zostanie ona pominięta przez Waszych kontrahentów.  

Można powiedzieć, że zastosowanie pieczęci windykacyjnej będzie sygnałem ostrzegawczym przed podejmowaniem jakichkolwiek prób zlekceważenia, zaniechania, lub zamierzonego odwlekania terminu płatności przez wszystkie podmioty, prowadzące z Państwem współpracę. Stosując pieczęć prewencyjną będziecie Państwo wyrażać swoją zdecydowaną postawę wobec dochodzenia swoich należności na drodze windykacji prowadzonej przez kompetentną firmę windykacyjną.

Zadaj nam pytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.