Cennik usług

Usługi windykacyjne są podstawowym przedmiotem działalności naszej firmy. Pragniemy zaznaczyć, że przyjmujemy zlecenia od klientów bez pobierania żadnych opłat wstępnych, zakładając, że są to sprawy aktualne. W przypadku spraw nieaktualnych, nasza firma pobiera opłatę.
 
Warunkiem rozpoczęcia współpracy pomiędzy naszą firmą, a klientem jest minimalna wartość zadłużenia na poziomie 5000 zł.

Warunki wynagrodzenia

W trakcie zawiązywania umowy ze zleceniodawcą, wypracowujemy warunki wynagradzania naszej firmy, stosując system prowizyjny. Oznacza to, że w umowie określamy nasze wynagrodzenie, jako prowizję od kwoty wierzytelności. Pragniemy przy tym podkreślić, że prowizje nasza firma pobiera tylko i wyłącznie od wierzytelności, które zostały wyegzekwowane od dłużnika. Co więcej, dajemy Państwu możliwość zdecydowania o obciążeniu naszym wynagrodzeniem osoby dłużnika, dzięki czemu pełna kwota długu wraca do Państwa, bez uszczuplania jej o naszą prowizję. W takim przypadku sprawa jest kierowana na drogę postępowania cywilnego.

Przed przystąpieniem do wszczęcia postępowania windykacyjnego przez Drabik Inkaso nie pobieramy żadnych opłat od Klientów, w przypadku spraw aktualnych. Jeśli nasze działania okażą się bezskuteczne, wówczas nie ponoszą więc Państwo żadnych kosztów. Jedynym kosztem w przypadku spraw nieaktualnych jest opłata za rozpoczęcie procesu windykacji. Natomiast, po odzyskaniu przez nas długu w całości, bądź w ustalonej z góry części, naliczamy procentową prowizję od jego kwoty. Pozostała część wierzytelności jest przekazywana w Państwa ręce niezwłocznie, najczęściej za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazane uprzednio konto bankowe.

Jedynym kosztem dla Klienta jest prowizja, będąca naszym wynagrodzeniem. Jest to wartość brutto, zawierająca 23% podatku VAT. Jako że umożliwiamy obciążenie prowizją dłużnika, w niektórych przypadkach nasi Klienci w ogóle nie ponoszą żadnych kosztów postępowania windykacyjnego.  

Transparentne warunki umowy

Dodatkowo, gwarantujemy Państwu, że podpisywana pomiędzy nami umowa nie zawiera żadnych dwuznacznych, czy niekorzystnych z perspektywy Klienta postanowień, a jej zapisy są jak najbardziej czytelne. Sformułowaliśmy ją w taki sposób, aby interesy zarówno nasze, jak i naszych Klientów, były w maksymalny sposób chronione.  Chcemy być wsparciem dla naszych Klientów i oferować im pomoc w trudnych sytuacjach pozyskiwania wierzytelności od dłużników. Zależy nam najbardziej na Państwa zadowoleniu z jakości świadczonych przez naszą firmę usług windykacyjnych. Każdy nasz Klient zostanie obsłużony z najwyższą starannością i będzie traktowany indywidualnie. Dopuszczamy możliwość negocjowania warunków umowy, a przede wszystkim wysokości naszego wynagrodzenia. Jednocześnie, dla stałych Klientów przygotowaliśmy atrakcyjny system rabatowy. Jeśli współpraca pomiędzy naszą firmą a Państwem będzie układała się po Państwa myśli, możemy zawiązać stałą umowę, z ustaloną stawką procentową prowizji, atrakcyjną dla Klienta.

Zadaj nam pytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.