Formalności

Nasza firma prowadzi dokumentację wszystkich podejmowanych postępowań windykacyjnych. Każdorazowo przy przyjmowaniu przez nas zlecenia długu do windykacji, podpisujemy z naszym Klientem stosowną umowę. Może ona dotyczyć jednorazowego zlecenia usługi windykacyjnej, monitoringu płatności, albo też zawiązania stałej współpracy z Klientem.

Jasna i czytelna umowa

Proponowany przez naszą firmę windykacyjną wzór umowy ? zlecenie, może zostać zmodyfikowany w toku rozmów z Klientem. Umowa zawsze sporządzania jest w dwóch egzemplarzach ? po jednym dla nas i dla Klienta. Jej poszczególne postanowienia są formułowane na podstawie zaprezentowanych przez Klienta informacji i dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności określonej wartości, między innymi:

  • Faksów,
  • Kserokopii,
  • Skanów dokumentów.

Pragniemy zaznaczyć, że kwestią formalną jest potwierdzenie przez zlecającego windykację długu faktu, że wierzytelność jest bezsporna i zasadna. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że podjęte przez nas działania będą w pełni legalne i zgodne z przepisami prawa.

Gotowa do podpisania przez Klienta umowa zostaje wysłana do Państwa pocztą, dzięki czemu formalności można dopełnić w trybie zdalnym i rozpocząć postępowanie windykacyjne względem Państwa dłużników.  Dokumenty dotyczące rozpoczęcia współpracy z Klientem lub przyjęcia do realizacji zlecenia windykacyjnego są wysyłane pocztą tradycyjną, w wysyłce priorytetowej, dzięki czemu od momentu rozpoczęcia tworzenia umowy, aż do zamknięcia kwestii formalnych, nie upływa więcej niż 2-3 dni. Jeśli Klientowi zależy na czasie, doręczamy umowę gotową do podpisu osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Pragniemy zaznaczyć, że umowy przesyłane za pomocą faksu nie mają mocy prawnej.

Umowa ? bez opłat wstępnych w sprawach aktualnych

Klient podpisujący z nami umowę dotyczącą sprawy aktualnej windykowania należności nie jest obciążony żadnymi opłatami wstępnymi z naszej strony, ani podatkami. Nieco inaczej jest w kwestii zlecenia windykacji wierzytelności nieaktualnych. W takich przypadkach pobieramy opłatę, która nie jest zwracana po zakończeniu postępowania. Zapewniamy Państwa, że jako klienci firmy windykacyjnej Drabik Inkaso, nie będziecie narażeni na dodatkowe, ukryte koszty.

Podstawa rozliczenia kosztów

Przede wszystkim, zawsze prowadząc postępowanie windykacyjne dokładamy wszelkich starań do tego, aby zakończyło się ono pełnym sukcesem, rozumianym jako zwrot naszemu Klientowi całości długu przez dłużnika. Nie szczędzimy przy tym środków i wysiłku, aby osiągnąć wyznaczony cel. Nie ma dla nas znaczenia, na ile opiewa wierzytelność, ani kto jest osobą Zlecającą windykację. Możecie być Państwo pewni, że każda sprawa jest przez nas traktowana na równi i z takim samym priorytetem.

Rozliczenie usługi

Rozliczenia naszych usług dokonujemy dopiero po uzyskaniu określonych rezultatów, tj. po wyegzekwowani od dłużnika klienta całości lub części długu. Od kwoty tej wyliczamy prowizję w określonej wysokości procentowej, która została uprzednio ujęta w podpisanej pomiędzy stronami, umowie. Prowizja stanowi jedyne wynagrodzenie firmy windykacyjnej Drabik Inkaso, pobieranej od Klienta. Jeśli dochodzenie praw finansowych klienta okaże się być bezskuteczne, wówczas nie pobieramy od Państwa żadnych opłat. Wynagrodzenie pobierane od odzyskanych długów zawiera już 23% podatku VAT.

Potencjalność prowizji Drabik Inkaso

Prowizja będąca naszym wynagrodzeniem jest pobierana od odzyskanej dla Klienta kwoty długu. Wartość ta zostaje ujęta na fakturze wystawianej dla Klienta. Chcemy zaznaczyć przy tym, że nasze wynagrodzenie ma wyłącznie potencjalny charakter, co oznacza, że wypłacane jest tylko w przypadku powodzenia naszych działań. Bez względu na to, zawsze podejmujemy wszelkie, niezbędne kroki, aby skutecznie windykować długi Klientów.
W przypadku odzyskania części bądź całości długu, od zdobytej kwoty odliczana jest należna prowizja. Wtedy wartość wynagrodzenia widnieje na wystawionej przez firmę windykacyjną Drabik Inkaso fakturze, która zawiera adnotację ?zapłacono gotówką?. W przypadku, gdy dłużnik postanowi dokonać uregulowania swych długów względem Klienta na jego konto bankowe lub osobiście, przekazując pieniądze na ręce Klienta, wysyłamy naszym Klientom fakturę na wartość naszej prowizji od wpłaconej im kwoty.

Gwarancja skuteczności!

Zadaj nam pytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.